Главное Свежее Вакансии   Проекты
Комментируемое:
91 0 В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем

Thời gian, lịch trình và độ trễ

Thời gian, lịch trình và độ trễ

Thời gian, lịch trình và độ trễ


Đối với người mới bắt đầu, điều quan trọng là phải nhận ra rằng ngay cả những người xây dựng hồ bơi chuyên nghiệp, có kinh nghiệm cũng đối phó với sự chậm trễ do thời tiết, lịch trình của nhà thầu hoặc các yếu tố khác. Và nếu đây là vấn đề đối với những người chuyên nghiệp dành toàn bộ thời gian cho việc xây dựng hồ bơi, hãy tưởng tượng sự phức tạp mà nó có thể tạo ra cho bạn nếu bạn có một công việc toàn thời gian hoàn toàn riêng biệt.

Điều quan trọng cần lưu ý là ngay cả khi bạn đang xử lý phần lớn công việc trên cơ sở tự làm, bạn sẽ làm việc với nhiều chuyên gia hoặc nhà thầu phụ khác nhau. Bạn phải lên kế hoạch cho từng lịch trình của họ, cộng với bất kỳ thời tiết hoặc sự chậm trễ nào khác phát sinh.

Mối quan tâm về bảo hành


https://docs.google.com/document/d/1BD9dpdPqo7dZ6HfAFzKzhU0jqTJHHobL50eW5j3s0C4/

https://docs.google.com/document/d/1HscN76T1-qpas8u8ROwCS6yxrTNaLYvZxb_kqGc695w/

https://docs.google.com/document/d/1-T63phg2UUs-nNoGzFAcz0sDYbw0hRnF0A4Rag0nVtM/

https://docs.google.com/drawings/d/1u1IhlUsaGSvJpDhWyolk-K7d3QYVAf6F_QAGGHXm7dA/

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1keilPR2y_95fknE-ED6zDbFqehklAehq&ll=10.866468400000008%2C106.67974959999998&z=17

https://docs.google.com/document/d/1fw-Zq1wymLd4G2FOfcJ4F1fKAnvFinhzTj4apCbkdXw/

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1b0SZax4ezIGFPUljcpin3m8GpJg13nCh&ll=10.866468400000008%2C106.67974959999998&z=17

https://docs.google.com/drawings/d/1pdnOoveBp7A2l_yQUfXEE6ev2K4FAj0CjXpn1m5QNys/

https://docs.google.com/document/d/1V79GzJTsG4926z9KF65dXygMJG8H6GP9cS0KPimk794/

https://docs.google.com/drawings/d/1bC7Pb9Gk92rB0fEYpU7dWE2o3h_u_bRiYb02vm2fexs/

https://docs.google.com/drawings/d/17ySyQqW9fpnToqxFPixT4bos7AUGPjtlNXfjM2orwf8/

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16Cvv4qgMbaKYCcTjud2QSS0SEYkQhYDR

https://docs.google.com/document/d/17nFrR_JknsFDzEuSV8b9_OpVH0lDNtt0BMqKEJbanZs/

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1k2O4qnTi91vjwLt59XhhuGRY0UdkUlZo

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1k2O4qnTi91vjwLt59XhhuGRY0UdkUlZo

0
В избр. Сохранено
Авторизуйтесь
Вход с паролем
Комментарии
Первые Новые Популярные
Комментариев еще не оставлено
Выбрать файл
Блог проекта
Расскажите историю о создании или развитии проекта, поиске команды, проблемах и решениях
Написать
Личный блог
Продвигайте свои услуги или личный бренд через интересные кейсы и статьи
Написать

Spark использует cookie-файлы. С их помощью мы улучшаем работу нашего сайта и ваше взаимодействие с ним.